FIZJOTERAPIA

 

 

 

Integracja Sensoryczna 95zł/ godzina

 

dla kogo:

Dzieci charakteryzujące się:

 • nadwrażliwością na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • zbyt małą wrażliwością na dotyk ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem aktywności
 • problemami z koordynacją
 • opóźnieniami w rozwoju mowy i zdolności językowych
 • opóźnieniami w rozwoju zdolności ruchowych (duża i mała motoryka)
 • problemami z nauką
 • niską samooceną
 • kłopotami z dobrą organizacją
 • kłopotami z zachowaniem

o metodzie:

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.

Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

 

metoda NDT Bobath 80 zł/ godzina


dla kogo:

wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.

o metodzie:


"
Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Mimo, że zajęcia prowadzi się najczęściej indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczeniu w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych."

 

 

metoda Castillo Moralesa 90 zł/ godzina

dla kogo:

dzieci:   z asymetrią twarzy-zespołem wad wrodzonych (np. zespół Downa, Pradera Willego, Beckwitha Widemanna, Angelmana, Aperta, Williama, i inne)

             z  dziecięcym porażeniem mózgowym

             z autyzmem, mutyzmem, afazją

Najlepsze efekty obserwuje się podczas pracy z najmłodszymi dziećmi.

o metodzie:


Cele terapii:

 • Poszerzenie możliwości komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej
 • Wspomaganie rozwoju spostrzegania np. słyszenia , widzenia i czucia
 • Rozszerzenie horyzontów rozwojowych
 • Wspieranie aktywnego wyprostu i poruszania się
 • Regulacja napięcia mięśniowego
 • Uaktywnienie i regulacja funkcji ustno-twarzowych (normalizacja ssania, połykania, żucia, artykulacji oraz mimiki)
 • Wspieranie i motywowanie do samodzielności w jedzeniu i piciu, poruszaniu się, zabawie oraz komunikowaniu się
 • Wspieranie kompetencji rodziców
 • Zapobieganie wtórnym patologiom

 

metoda Vojty 80zł/ godzina

dla kogo:

o metodzie:

 

metoda Knillów 80zł/ godzina

 

dla kogo:

o metodzie:

 

meteoda Shantala: 100zl/ 2 godziny

 

Kinezjoterapia: 80 zł/ godzina

dla kogo:

o metodzie: