PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU.

 

 

 

Diagnoza i terapia prowadzona jest przez zespół specjalistów:

 • lek med Krystyna Matecka-Ryngier          pediatra oraz psychiatra dziecięcy

 

 • mgr Agnieszka Wolna                               oligofrenopedagog

 • mgr Magdalena Szymańska                     pedagog, logopeda

 • mgr Joanna Pluta                                      psycholog

 • mgr Michalina Pokorska                            fizjoterapeuta

 • mgr Grażyna Lachowicz-Wołoszyn           surdologopeda

 • mgr Magdalena Małecka                           oligofrenopedagog

 

 • mgr Emilia Szaja                                       fizjoterapeuta, terapeuta SI

 

 

 

Przyjmujemy do diagnozy oraz terapii osoby:

 

 • z objawami autyzmu dziecięcego

 • z autyzmem dziecięcym lub spectrum zaburzeń autystycznych   F84.0

 • z objawami  Zespołu Aspergera

 • z Zespołem Aspergera   F84.5

 • z objawami Zespołu Retta

 • z Zespołem Retta   F84.2

 • z innymi dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi F84.3

 • z zaburzeniami hiperkinetycznymi z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi    F84.4

 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju   F84.8  F 84.9

 

Terapia realizowana jest przede wszystkim w formie zajęć indywidualnych. Zajęcia grupowe są prowadzone w formie logorytmiki, terapii muzyką.


Zajęcia  prowadzone są w oparciu  o indywidualny plan terapii utworzony na bazie m.in:  analizy behawioralnej oraz teorii umysłu. Wszystkie osoby pracujące w poradni ukończyły III stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.