zkres usług - elfik

Idź do spisu treści

Menu główne:

zkres usług

PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE > ortopedyczny > Andrzej Wołoszyn


  • badanie  i leczenie narządu ruchu  (dzieci i dorosli)

  • badanie stawów biodrowych noworodków i niemowląt

  • diagnostyka narządu ruchu z wykorzystaniem USG, na potrzeby lecznienia w gabinecie           

     (uściślenie rozpoznania, punkcje i injekcje pod kontrolą USG)

  • orzecznictwo lekarkie ( ZUS, KRUS i ubezpieczyciele prywatni)

  • ESWT   (leczenie bólu pozaustrojową falą uderzeniową)  ESWT to:

  • nieinwazyjna metoda likwidowania bólu związanego z układem mięśniowo-szkieletowym,

  • zabieg  wykonywany z wykorzystaniem USG w celu podniesienia precyzji i jakości zabiegu.


Na czym polega terapia

Metoda ESWT - pozaustrojowa terapia falą uderzeniową polega na wyzwalaniu fal o wysokiej energii w środowisku wodnym, które przez reflektor w kształcie elipsoidy skupiane są wewnątrz organizmu we wtórnym ognisku. Powstaje tam ciśnienie sięgające 1200 barów w czasie jednej milionowej części sekundy. Aplikacja fal następuje z częstotliwością 1-8 Hz, poprzez żelowy aplikator. Przedmiotowa terapia w wielu przypadkach jest alternatywą operacji chirurgicznej. Metoda wykazuje 70-80 proc. skuteczności u pacjentów, którzy wcześniej leczeni byli (bezskutecznie) metodami zachowawczymi. W większości przypadków na wynik zabiegu nie trzeba długo czekać, szczególnie przy świeżych zespołach bólowych.
**Następną istotną zaletą jest minimalna inwazyjność i bezpieczeństwo tej metody. Zabieg jest w niewielkim stopniu bolesny, ale nie wymaga znieczulenia.
Mechanizm przeciwbólowego oddziaływania omawianej metody leczniczej na organizm znajduje swoje uzasadnienie w niżej opisanych zjawiskach:
**Fale uderzeniowe uszkadzają błony zakończeń nerwowych, dzięki czemu receptory nerwowe nie mogą gromadzić potencjału i przekazywać sygnałów bólowych.
***Receptory hiperstymulowane przez fale wstrząsowe, wysyłają impulsy o dużej intensywności, które tłumią sygnały bólowe zgodnie z teorią bramkową( wyczerpywanie mediatorów synaptycznych) oraz wydzielanie naturalnych endorfin
****Fale wstrząsowe wyzwalają wolne rodniki w okolicy zakończeń nerwowych zmieniając środowisko chemiczne, co tłumi wyzwalanie impulsów bólowych.

Wskazania do stosowania


ESWT stosuje się w leczeniu przewlekłego bólu. W tym przypadku kieruje się falę uderzeniową na mięśniowo-powięziowy punkt spustowy bólu, regulując głębokość wnikania za pomocą nakładek żelowych o różnej grubości po wcześnieszym określeniu głębokości zmiany patologicznej przy pomocy USG. Nakładki te, również zmniejszają natężenie fali na powierzchni skóry i czynią zabieg mało bolesnym.


Główne zastosowanie

**Tendinosis calcarea - zwapnienia okołobarkowe, których powstanie jest wynikiem zaburzonego ukrwienia ścięgien stożka rotatorów. Fale wstrząsowe powodują rozdrobnienie złogów wapniowych. Penetrujące naczynia krwionośne wypłukują sole wapnia. W większości przypadków obserwuje się znikanie zwapnień w obrazie radiologicznym w ciągu trzech miesięcy po zabiegu, a dolegliwości bólowe całkiem ustępują.

**Bóle przyczepów ścięgien (łokieć tenisisty- zapalenie nadkłykcia bocznego lub golfisty-zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego). Zastosowanie fal wstrząsowych w sposób wręcz zadziwiający znosi dolegliwości bólowe. Następuje też przebudowa histologiczna ścięgien poddanych działaniu fal wstrząsowych.

**Zapaleniu rozścięgna podeszwowego – ostroga piętowa, zespole bolesnego Achillesa, zapaleniu więzadła rzepki, bliznach mięśniowych, zespołach bólowych kręgosłupa, oraz innych dolegliwościach bólowych.


Zwykle dwa/ trzy zabiegi wystarczą, aby poczuć pozytywny efekt, co w znakomity sposób wpływa na poprawę stanu psychicznego pacjentów, zwłaszcza przy bólu przewlekłym.

 
 
Szukaj
stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego